Menu

Hình ảnh các công trình đã thi công

Dãy phòng học 6 tầng Trường Phổ thông trung học Đinh Tiên Hoàng Suites 6-storey classroom High School Dinh Tien Hoang

Ký túc xá - Trường Phổ thông Đinh Tiên Hoàng Dorm - High School Dinh Tien Hoang

Bề bơi - Trường Phồ thông Đinh Tiên Hoàng Swimming pool - High school Dinh Tien Hoang

Trụ sở công ty Quốc Huỳnh Office of the company Quoc Huynh

 

Thi công nhiều công trình tại Holcim Hòn Chông - Kiên Giang Construction of many works in Holcim Hon Chong - Kien Giang


Thi công nhiều công trình tại Holcim Hiệp Phước - TP Hồ Chí Minh Construction of many works in Holcim Hiep Phươc - HCM city

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục lắp đặt băng tải - Holcim Thị Vải

Acceptance completed installation of conveyors items - Holcim


Lợp tôn mái dự án Cocacola Thủ Đức

 

 

Tags:

Bình luận