Menu

Dự án đã thi công

1. Dự ÁN : TRƯỜNG ĐINH TIÊN HOÀNG. Hạng mục: Xây dựng và hoàn thiện khối ký túc xá 6 tầng.

Địa điểm xây dựng: P.Tân Hiệp, Biên Hòa, ĐN Ngày hoàn thành: tháng 11/2009.

Chủ đầu tư: CTY CP ĐINH THUẬN

2. Dự ÁN : Gia công và lắp đặt mái che cho kho đá, cát.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Nhà Bè Ngày hoàn thành: tháng 10/2009.

Chủ đầu tư: HOLCIM VIỆT NAM

3. Dự ÁN: TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐINH TIÊN HOÀNG.

Hạng mục: Xây dựng Hồ bơi, gia công lắp đặt mái che Hồ bơi và các công trình phụ trợ.

Địa điểm xây dựng: P.Tân Hiệp, Tp BH, ĐN Ngày hoàn thành: tháng 12/2009.

Chủ đầu tư: : CTY CP ĐINH THUẬN

 • PO : Gia công và lắp đặt móc treo dây an toàn

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền xi măng Hiệp Phước Ngày hoàn thành: tháng 12/2009.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Sửa chữa đường ống cấp nước D60 Địa điểm xây dựng: Trạm trộng bê tông Q9 Ngày hoàn thành: tháng 01/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng : Thi công cổng phụ ra vào

Địa điểm xây dựng: Trạm trộng bê tông Q9 Ngày hoàn thành: tháng 01/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng : Gia công phễu nạp liệu cho xe bồn Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền xi măng Cát Lái Ngày hoàn thành: tháng 01/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

1. Đơn hàng : Gia công và lắp đặt mái che khu phụ gia.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Cát Lái Ngày hoàn thành: tháng 1/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Cung cấp móc cẩu legoblock.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Nhà Bè Ngày hoàn thành:tháng 2/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Cung cấp móc cẩu legoblock.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Cát Lái Ngày hoàn thành: tháng 2/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Cung cấp móc cẩu legoblock.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Q9 Ngày hoàn thành: tháng 2/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

5. Đơn hàng: Sơn và sửa chữa 2 sàn thao tác di động tại kho Đồng Nai.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Q9 - TP. Hồ Chí Minh.

Ngày hoàn thành: tháng 3/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

6. Đơn hàng: Sơn và sửa chữa 2 sàn thao tác di động tại kho Đồng Nai.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Q9 - TP. Hồ Chí Minh.

Ngày hoàn thành: tháng 3/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

1. Đơn hàng: Đổ beton nền, sơn cảnh báo và lắp đặt lan can phòng hộ khu vực rửa xe.

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền xi măng Hiệp Phước - TP. Hồ Chí Minh.

Ngày hoàn thành: tháng 3/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Gia công ván khuôn và làm thí nghiệm beton phụ gia

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền xi măng Hiệp Phước - TP. Hồ Chí Minh.

Ngày hoàn thành: tháng 4/2010.

Chủ đầu tư: CTY BASF VIỆT NAM

 • Đơn hàng: Phát sinh thi công cổng phụ trạm beton;

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền bê tông Thị Vải Ngày hoàn thành: tháng 4/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Gia công và lắp dựng mái che phụ gia và thưng vách khu vực

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền bê tông Nhà Bè Ngày hoàn thành: tháng 4/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Dự ÁN: Xây dựng đường ô tô.

Địa điểm xây dựng : Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre.

Ngày hoàn thành : tháng 04/2011.

Chủ đầu tư : CN CTY CP XDGT & TM 124

 • Đơn hàng: Gia công và lắp đặt giá đỡ mô tơ hộp số cho vít tải xi măng

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền XM Thị Vải Ngày hoàn thành: tháng 5/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Gia công và lắp dựng sàn thao tác 20. PO : Fab & instal floor operations for oil

cho xe bồn dầu (HFO)

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền XM Thị Vải Ngày hoàn thành: tháng 5/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Dự ÁN: Trường MN TT Phú Quý

Địa điểm xây dựng: P. Long Bình Tân - Biên

Hòa - Đồng Nai.

Ngày hoàn thành: tháng 05/2010.

21. Đơn hàng: Gia công và lắp đặt 4 nắp thăm mixer

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Q9 Ngày hoàn thành: tháng 6/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Cung cấp móc cẩu legoblock.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Cát Lái Ngày hoàn thành: tháng 6/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Cung cấp móc cẩu legoblock.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Nhà Bè Ngày hoàn thành: tháng 6/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Cung cấp móc cẩu legoblock.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Nhà Bè Ngày hoàn thành: tháng 7/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

25. Đơn hàng: Thi công tấm đan BTCT làm lối đi Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền XM Thị Vải Ngày hoàn thành: tháng 7/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

26. Đơn hàng: Gia công lắp dựng mái che Aggregats

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền XM Thị Vải Ngày hoàn thành: tháng 7/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

27. Đơn hàng: Lắp đặt phát sinh lan can sàn thao tác trạm lầu HFO

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền XM Thị Vải Ngày hoàn thành: tháng 8/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

28. Đơn hàng: Thi công lắp đặt hàng rào trước cổng bảo vệ

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiềnXM Hiệp phước Ngày hoàn thành: tháng 8/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

Đơn hàng: Đổ beton cốt thép gờ chắn lan can cầu cảng

Địa điểm xây dựng:Trạm nghiềnXM Hiệp phước

Ngày hoàn thành: tháng 8/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Cung cấp móc cẩu legoblock.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Nhà Bè Ngày hoàn thành: tháng 8/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Gia công ván khuôn lego block Địa điểm xây dựng: Trạm nghiềnXM Thị Vải Ngày hoàn thành: tháng 8/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Dự ÁN: Trụ sở Công ty TNHH TM & DV Quốc Huỳnh.

Địa điểm xây dựng: P. Long Bình Tân - Biên Hòa - Đồng Nai.

Ngày hoàn thành: tháng 09/2010.

Chủ đầu tư : CTY QUỐC HUỲNH

 • Đơn hàng: Cung cấp móc cẩu legoblock.

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền xi măng Cát lái Ngày hoàn thành: tháng 9/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

35. Đơn hàng: Gia công ván khuôn lego block Địa điểm xây dựng: Trạm trộn beton Nam Sài Gòn Ngày hoàn thành: tháng 9/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

36. Đơn hàng: Gia công sàn thao tác di động Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Q9 Ngày hoàn thành: tháng 9/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

37. Đơn hàng: Sửa chữa, vệ sinh các phòng Truckloading, Phòng Barge, Phòng trạm cầu cân. Địa điểm xây dựng: Trạm nghiềnXM Thị Vải Ngày hoàn thành: tháng 9/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Gia công và lắp đặt mái che cho 38. PO : Machining and installation of shelter for

Hopper cốt liệu.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Thị Vải Ngày hoàn thành: tháng 10/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Cung cấp móc cẩu legoblock.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộnbetonNam Sài Gòn Ngày hoàn thành: tháng 12/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Cung cấp móc cẩu legoblock.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộnbetonNam Sài Gòn Ngày hoàn thành: tháng 12/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Sửa chữa, thay thế hộp cốt liệu hopper MC 01 Tearm

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền xi măng Cát lái Ngày hoàn thành: tháng 12/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Cung cấp móc cẩu legoblock.

Địa điểm xây dựng: Trạm trộn bê tông Q9Ngày hoàn thành: tháng 12/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Xd nhà Barge loading.

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiềnXM Thị Vải. Ngày hoàn thành: tháng 12/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Xây dựng nhà bơm PCCC.

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiềnXMHiệp Phước Ngày hoàn thành: tháng 10/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Xây dựng bể chứa chất trợ nghiền CBA.

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiềnXMHiệp Phước Ngày hoàn thành: tháng 11/2010.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Dự ÁN: Trụ sở công ty TNHH 1TV Lê Phát Huy.

Địa điểm xây dựng: P. Tân Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai.

Ngày hoàn thành: tháng 04/2011.

Chủ đầu tư: CTY TNHH LÊ PHÁT HUY

 • Đơn hàng: Gia công & Lắp đặt cầu thang thoát hiểm tại kho bao.

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền XMCát Lái

Ngày hoàn thành: tháng 06/2011.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

44. Dự án : XÂY DựNG HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Địa điểm xây dựng : P 5. Thành phố Cà Mau Ngày hoàn thành : tháng 09/2011.

Chủ đầu tư : CN CTY CP XDGT & TM 124.

 • Dự án : Xây dựng nhà kho Oxy - Acetylen. Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền XM Thị Vải Ngày hoàn thành: tháng 08/2011.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

46. Dự ÁN: Xây dựng Trạm bảo vệ sứ cách điện. Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền XM Thị Vải Ngày hoàn thành: tháng 08/2011.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 • Đơn hàng: Sơn các kho.

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền XM Hiệp Phước

Ngày hoàn thành: tháng 09/2011.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

45. Đơn hàng: Nâng cao, lắp đặt băng tải nghiền và sửa chữa lại chute outlet.

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền XMHiệp Phước Ngày hoàn thành: tháng 10/2011.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

46. Đơn hàng: Sửa chữa và xây dựng tường chắn kho đá vôi ngoài trời.

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền XMHiệp Phước Ngày hoàn thành: tháng 11/2011.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

44. Đơn hàng: Gia công lắp đặt hệ thống lan can chiếu nghỉ đạt chuẩn an toàn.

Địa điểm xây dựng: Trạm nghiền XMHiệp Phước Ngày hoàn thành: tháng 11/2011.

Chủ đầu tư: HOLCIM VN

 

Tags:

Bình luận